ČLÁNKY

Mgr. Viktor Müller – 80 let

Do party letošních osmdesátníků patří také Mgr. Viktor Müller z Benešova u Prahy, který své jubileum oslavil 7. února letošního roku. Celý život pracoval ve školství a svoji profesní kariéru končil jako školní inspektor. Viktor patří mezi zakládající členy kaktusářského spolku v Benešově. Benešovská organizace byla založena v roce 1970 a založení provázela účast předsedy Svazu českých kaktusářů JUDr. B. Schütze. Jako začátečník se po založení spolku aktivně zapojil do práce a brzy se vypracoval v respektovaného pěstitele a odborníka. Zajímal ho především rod Notocactus sensu Buxbaum, zejména pak jeho tehdejší podrod Malacocarpus (nyní Wigginsia). Díky jeho umění byla rozmnožena řada druhů, které se k nám, v kaktusářské konjunktuře sedmdesátých a osmdesátých let minulého století, dostaly. Mimo rod Notocactus se zajímal a pěstoval mnoho jiných kaktusových rodů (Blossfeldia, klasické Mexiko aj.). Jeho velkou zálibou byly také orchideje, bonsaje a z neživých také zkameněliny, za kterými často vyjížděl. Dalšími z koníčků jsou stále akvaristika a fotografování, především zvířat. Viktor navštívil a fotografoval zvířata a další chovance ve všech významnějších zoologických zahradách v Evropě. Fotografie doplňoval i texty, takže vznikla obdivuhodná sbírka, jakýsi atlas světové fauny, nemající obdoby. Viktorův život byl plný smysluplné práce, ale ani jemu se nevyhnuly životní strasti. V roce 2007 se musel vzdát své sbírky kaktusů, kterou rozdal kamarádům. Dům, na jehož zahradě byl Viktorův skleník, byl prodán a pro Viktora zde už nebylo místo. V roce 2012 v prosinci zemřela jeho milovaná žena Marie, která ho v jeho zájmech podporovala a byla mu oporou v běžném životě. Trvalo mnoho měsíců, než se Viktor vyrovnal s nepřízní osudu. Znovu si pořídil pár rostlin, znovu vysévá, na balkoně pěstuje tillandsie a občas vyjíždí za svými zálibami. Po odmlce ho potkáváme na různých kaktusářských akcích, kam už zase, plný energie, jezdí.

Milý Viktore, osmdesátka je jen číslo, proto Ti přejeme do dalších let pevné zdraví, hodně životních radostí a mnoho dalších let ve společnosti kaktusařením postižených lidí.
Kaktusáři z benešovského spolku a ostatní přátelé z celé republiky.

František Pícha – 80 let

 

Dne 12. listopadu minulého roku (2021) oslavil své osmdesáté narozeniny pan František Pícha. Vyučil se zámečníkem a pracoval v Blanických strojírnách ve Vlašimi jako montážník a seřizovač balicích strojů. První kaktus dostal od své ženy a tento zájem mu již celoživotně zůstal.  K němu přibral ještě rybaření a houbaření. První skleník si postavil u rodičů ve Všechlapech, nedaleko Vlašimi. Později přestěhoval svou sbírku do foliáku a na několik zakrytých stolů do nedaleké vesničky Libež na břehu Blanice. To časem přineslo problémy v podobě několika malých povodní a jednou stoletou, kdy se sbírka ocitla 2 m pod hladinou vody. Sbírka byla z části znehodnocena vodou a bahnem a část rostlin byla odplavena. Přes nepřízeň osudu František sbírku obnovil a pokračoval v pěstování. O jeho pěstitelském umění svědčila nejen jeho sbírka, ale také jeho rostliny na výstavách. V našem spolku se František angažuje od jeho založení. Téměř celou dobu pracoval jako pokladník, knihovník a distributor časopisů. Velmi aktivně se zapojoval do pořádání spolkových výstav a v poslední době vystavoval i sám. V současnosti vychovává ze svého vnuka svého následovníka-kaktusáře. Jeho práce ve spolku si velmi vážíme a přejeme mu k jeho omdesátinám co nejvíce zdraví a životní energie do dalších let. 

Přátelé z Klubu kaktusářů Benešov, z. s.

Mgr. Viktor Müller – 70 let


Dne 7. února 2012. se dožívá 70 let pan Mgr. Viktor Müller, dlouholetý předseda kaktusářské organizace v Benešově u Prahy. Viktor byl povoláním pedagog. Učil na několika školách, byl vedoucím školského úřadu a v předdůchodovém věku působil také jako školní inspektor.

Od studentských let tíhl k přírodě a jeho rozsah zájmů je obdivuhodný: akvaristika, teraristika, bonsaje, paleontologie a především kaktusářství a pěstování exotických rostlin. Neméně vášnivě navštěvoval zoologické zahrady a jeho přehled o nich a chovaných zvířatech je jedinečný.

V roce 1971 byl spoluzakladatelem kaktusářské organizace na Vlašimsku a Benešovsku. Po zastavení činnosti Svazu českých kaktusářů byl kooptován do okresního výboru Českého zahrádkářského svazu (ČZS) a toto členství přineslo kaktusářům na Benešovsku a Vlašimsku mnoho pozitivního, zejména po ekonomické stránce. Později byl delegován do Republikové rady ČZS, kde se stal členem komise specializovaných organizací a posléze i jejím předsedou. Z důvodu nepřijatelných představ vedení Republikové rady ČZS ve vztahu ke kaktusářům abdikoval a vystoupil z ČZS.

Jestli se o někom může říci, že má „zelené ruce“, je to právě Viktor. Jeho úspěšné výsevy blosfeldií, sklerokaktusů a jiných „špeků“ budily obdiv. Podstatnou část jeho sbírky tvořily také notokaktusy a wigginsie. Podařilo se mu nashromáždit špičkovou sbírku těchto rostlin, které dále množil. Řada novinek se jeho zásluhou rozšířila mezi další kaktusáře. Kaktusy a bonsaje pěstoval ve skleníku a foliovníku na zahradě svého otce. Bohužel po jeho smrti změnila zahrada majitele a Viktor se musel své sbírky kaktusů vzdát. Na svou velkou životní zálibu ale nezanevřel a tak ho můžeme často potkat na různých kaktusářských akcích.

Viktore, přejeme Ti do dalších let úspěšné naplnění plánů, které se Ti dosud nepodařilo zrealizovat a k tomu mnoho zdraví, elánu a energie.


Klub kaktusářů Benešov u Prahy a další přátelé

Originální odkaz:

http://www.cs-kaktusy.cz/s-rubrika/Mueller_Viktor_70.htm

CITES – Úmluva o mezinárodním obchodu

Společnost vyzývá všechny členy organizací sdružených v SČSPKS k dodržování zákonů těch zemí, do nichž cestují za kaktusy a sukulenty, zejména k dodržování ustanovení CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin) a pravidel všech mezinárodních konvencí na ochranu přírody a životního prostředí.

Informace k této problematice můžete najít např. v časopise Kaktusy ročník 33, číslo 3 (1997) a na následujících webových stránkách: