ČLÁNKY

Mgr. Viktor Müller – 70 let


Dne 7. února 2012. se dožívá 70 let pan Mgr. Viktor Müller, dlouholetý předseda kaktusářské organizace v Benešově u Prahy. Viktor byl povoláním pedagog. Učil na několika školách, byl vedoucím školského úřadu a v předdůchodovém věku působil také jako školní inspektor.

Od studentských let tíhl k přírodě a jeho rozsah zájmů je obdivuhodný: akvaristika, teraristika, bonsaje, paleontologie a především kaktusářství a pěstování exotických rostlin. Neméně vášnivě navštěvoval zoologické zahrady a jeho přehled o nich a chovaných zvířatech je jedinečný.

V roce 1971 byl spoluzakladatelem kaktusářské organizace na Vlašimsku a Benešovsku. Po zastavení činnosti Svazu českých kaktusářů byl kooptován do okresního výboru Českého zahrádkářského svazu (ČZS) a toto členství přineslo kaktusářům na Benešovsku a Vlašimsku mnoho pozitivního, zejména po ekonomické stránce. Později byl delegován do Republikové rady ČZS, kde se stal členem komise specializovaných organizací a posléze i jejím předsedou. Z důvodu nepřijatelných představ vedení Republikové rady ČZS ve vztahu ke kaktusářům abdikoval a vystoupil z ČZS.

Jestli se o někom může říci, že má „zelené ruce“, je to právě Viktor. Jeho úspěšné výsevy blosfeldií, sklerokaktusů a jiných „špeků“ budily obdiv. Podstatnou část jeho sbírky tvořily také notokaktusy a wigginsie. Podařilo se mu nashromáždit špičkovou sbírku těchto rostlin, které dále množil. Řada novinek se jeho zásluhou rozšířila mezi další kaktusáře. Kaktusy a bonsaje pěstoval ve skleníku a foliovníku na zahradě svého otce. Bohužel po jeho smrti změnila zahrada majitele a Viktor se musel své sbírky kaktusů vzdát. Na svou velkou životní zálibu ale nezanevřel a tak ho můžeme často potkat na různých kaktusářských akcích.

Viktore, přejeme Ti do dalších let úspěšné naplnění plánů, které se Ti dosud nepodařilo zrealizovat a k tomu mnoho zdraví, elánu a energie.


Klub kaktusářů Benešov u Prahy a další přátelé

Originální odkaz:

http://www.cs-kaktusy.cz/s-rubrika/Mueller_Viktor_70.htm

CITES – Úmluva o mezinárodním obchodu

Společnost vyzývá všechny členy organizací sdružených v SČSPKS k dodržování zákonů těch zemí, do nichž cestují za kaktusy a sukulenty, zejména k dodržování ustanovení CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin) a pravidel všech mezinárodních konvencí na ochranu přírody a životního prostředí.

Informace k této problematice můžete najít např. v časopise Kaktusy ročník 33, číslo 3 (1997) a na následujících webových stránkách: